Chào mừng bạn đến với Tranonet ! Dữ liệu mới được update là 10.000 đơn vị ngôn ngữ về các lĩnh vực : người, động vật, thực vật, vật, khái niệm (10.000 đơn vị ngôn ngữ >30.000 từ )

Tranonet - Giải pháp hoàn hảo cho ngôn ngữ.


      Chứng minh Tranonet là máy dịch tốt nhất See more.

      Trái đất hình cầu, chẳng mấy ai còn thắc mắc điều này. Nhưng ở thời của Nicolaus Copernicus (1500) rất ít người biết điều đó. Và câu nói của Galileo Galilei: "Dù sao trái đất vẫn quay" đã trở thành bất hủ. Nếu ai đó nói "hiện có phương pháp dịch có thể giúp con người xóa bỏ hàng rào ngôn ngữ.". Bạn có tin ??? .
      Để tránh có những hiểu lầm đáng tiếc. Tranonet xin nhấn mạnh là sự so sánh này là dựa trên tính toán lý thuyết và giữa các phương pháp khác nhau chứ không phải so sánh giữa các công ty với nhau.
      Hiện tại cơ sở dữ liệu chỉ có phần danh từ gồm khoảng 15k đvnn. Nhưng chắc mọi người cũng hiểu khi đúng với 1,2...15000 đvnn thì nó cũng đúng với n bất kỳ. Danh từ là thành phần nhiều nhất cũng như là phức tạp nhất trong ngôn ngữ thì nếu phương pháp của Tranonet áp dụng được thì cũng sẽ áp dụng với các thành phần ngôn ngữ còn lại...
      Kiểm tra khả năng lưu trữ . Với các từ tính năng ưu việt : hợp nhất các từ đồng nghĩa ,có độ dài cố định -4 byte ,1 đối tượng chỉ có 1 giá trị cho các ngôn ngữ khác nhau, và không dùng bảng mã để lưu trữ dữ liệu.
Lựa chọn ngôn ngữ nguồn là 1 ngôn ngữ tự nhiên (Tiếng Việt).Ngôn ngữ đích là "dữ liệu số -Tranonet Dat"
Nhập vào dòng "chim két khoang cổ chim két có khoang cổ chim két cổ khoang " ở hộp nhập dữ liệu.
Kết quả trả về ở hộp kết quả là dãy số "0 84 9570304 9570368 9570432" trong đó "0 84" là dãy số điều khiển."9570304 9570368 9570432" là các giá trị 32 tương ứng với các từ vừa nhập
"9570304"= "chim két khoang cổ" ; "9570368"="chim két có khoang cổ" ; "9570432"= "chim két cổ khoang"

So sánh khả năng lưu trữ

      Trong phần số chúng ta thấy "9570" xuất hiện điều đó chứng tỏ đây là 3 từ đồng nghĩa , phần đuôi của dãy số khác nhau để phân biệt các từ đồng nghĩa-do thể hiện bằng dãy số lên các phần hơi khó quan sát.
      Tiến hành phục hồi dữ liệu. Chọn ngôn ngữ nguồn là "Dữ liệu số - Tranonet", chọn ngôn ngữ đích lần lượt là tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung.
paste "0 84 9570304 9570368 9570432" vào hộp dữ liệu cần được dịch - chú ý nhớ ấn space bar để tiến hành dịch. Nếu ngôn ngữ đích là tiếng Việt thì dữ liệu được phục hồi hoàn toàn, ánh xạ 1:1. còn với các ngôn ngữ khác thì việc dịch vẫn diễn ra nhưng các từ sẽ được trả về theo chế độ tự động, ví dụ như trong tiếng anh thì từ "ring ouzel" còn có từ đồng nghĩa là "ring ousel" nhưng từ này không được thực thi. Muốn thay đổi từ đồng nghĩa bên phía ngôn ngữ đích thì ta cần phải có 1 lệnh khác tác động.

So sánh khả năng lưu trữ

      Cùng 1 dãy số "0 84 9570304 9570368 9570432" nhưng 3 hàm trả kết theo 3 ngôn ngữ khác nhau và cùng chỉ đúng 1 đối tượng . Giá trị "9570" chỉ đến 1 đối tượng và thống nhất với các ngôn ngữ khác nhau
      Cũng quan sát dãy số đó chúng ta thấy không có thông tin về bảng mã,tên font... những dữ liệu vẫn được xử lý điều đó có nghĩa dữ liệu được lưu trữ trong dãy số đó hoàn toàn độc lập với các bảng mã
      Việc thu nhỏ kích thước lưu trữ của dữ liệu cũng như việc biết trước độ dài của dữ liệu có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tìm kiếm dữ liệu trong 1 kho dữ liệu khổng lồ hiện nay.

Hide this content.

           Cách lấy dữ liệu từ TranoneT See more.

Hiện tại TranoneT chưa cung cấp các module ngôn ngữ dưới dạng các App tới người dùng. Các bạn có thể sử dụng các hàm của dự án thông qua các hàm web method có trên website http://www.tranonet.com .
Các hàm hiện đang được dùng là: (gọi hàm thông qua đường dẫn http://www.tranonet.com/TênFile/Tranonet_GD )

Hướng dẫn cách lấy dữ liệu

Trong thực tế quá trình dịch từ ngôn ngữ tự nhiên A (Tiếng Việt,Anh...) sang ngôn ngữ tự nhiên B (Tiếng Anh, Trung..) luôn thực hiện 2 giai đoạn : giai đoạn 1 chuyển ngôn ngữ A thành dữ liệu số (FVn210.aspx...), giai đoạn 2 chuyển dữ liệu số thành ngôn ngữ B (F102En.aspx...)

Hide this content.

      Hướng dẫn sử dụng tranonet.com See more.

Dịch tự động sao phải cần hướng dẫn sử dụng !?!. Hiện tại nếu dùng mobile truy cập vào website thì giao diện còn đơn giản

Giải thích các thành phần tranonet.com

Do dữ liệu chưa có đủ nên còn máy dịch chưa thể thực hiện tốt được như trên lý thuyết. Số lượng từ hiện tại có 15000 đơn vị ngôn ngữ gồm 5 lĩnh vực :

Kho dữ liệu

Danh sách đầy đủ các từ đang có trong cơ sở dữ liệu của TranoneT. download file txt   font trong file là ABC

Hide this content.

           Để gia nhập vào Tranonet bạn cần gì See more.

Để có thể tham gia vào dự án thì ngoài khả năng về chuyên môn, các bạn cần phải hiểu rõ 3 điều sau.
      1. Biết đang làm gì
Lịch sử dịch máy đã kéo dài khoảng 60 mà thành tựu thì vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, Có rất nhiều hãng công nghệ hàng đầu thế giới đang phát triển hệ thống dịch tự động và vẫn chưa có kết quả như mong muốn. Giấc mơ bay của loài người đã được thực hiện. TranoneT và Bạn đang thực hiện giấc mơ phá bỏ hàng rào ngôn ngữ.
      2. Biết được gì
Hiện tại : Chưa có 1 khoản thu nhập nào
Tương lai : (có thể 1 năm, 2 năm hoặc còn lâu hơn thế) :
Có tiền (đảm bảo có thu nhập như các nhân viên của các công ty hàng đầu thế giới cụ thể là công ty cùng lĩnh vực Google.) và tên tuổi của các thành viên sẽ được gắn vĩnh viễn vào TranoneT.
Nhấn mạnh nhé :Chúng tôi không thuê các bạn. Các bạn vừa là thành viên vừa là nhà đầu tư vào TranoneT. Có thể là được rất nhiều hoặc chẳng được cái gì !!! Các khoản lợi nhuận sẽ từ 30 đến 300 lần mức đóng góp.
      3. Biết làm như thế nào
Các phương pháp dịch hiện tại đã được hình thành từ lâu với các hạn chế không thể khắc phục. 2 bằng sáng chế về lưu trữ dữ liệu và dịch tự động là các cải tiến mạng tính đột phá. Theo tính toán lý thuyết thì với 2 sáng chế này rào cản ngôn ngữ sẽ không còn nữa.

You Can Win if You Want. If You Want It You Will Win. oh Come On Take a Change

Hide this content.

      Các bước thực hiện dự án See more.

Giai đoạn 1 : Phát triển máy dịch với 6 ngôn ngữ Anh ,Trung, Pháp, Nhật, Nga và Tiếng Việt. Giai đoạn này tập trung vào nhập dữ liệu, chất lượng dịch phụ thuộc vào chất lượng của dữ liệu nguồn (giai đoạn này chỉ cung cấp công cụ cho việc chuyển đổi ngôn ngữ). Thời gian của dự án ước tính kéo dài trong 6 tháng. Đây là giai đoạn có ít yếu tố kỹ thuật nhưng lại là giai đoạn khó nhất ,quyết định nhất.

Giai đoạn 2 : Thêm các yếu tố trí tuệ nhân tạo vào máy dịch, chất lượng dịch sẽ được cải thiện rõ rệt. Phát triển thêm các ngôn ngữ khác và các kiểu dữ liệu nhập xuất khác. Cung cấp các module cho khách hàng chuyển đổi dữ liệu kiểu cũ sang dữ liệu chuẩn mới. Thời gian dự kiến trong vòng 10 tháng. Mỗi 1 module ngôn ngữ sẽ kéo dài trong khoảng 3 tháng.

Giai đoạn 3 : Dựa trên sự ưu việt của phương pháp lưu trữ dữ liệu ngôn ngữ đa năng để phát triển máy tìm kiếm. Thời gian dự kiến 10 tháng.

Hide this content.

           Thế lợi nhuận ở đâu See more.

Tiền sẽ kiếm được từ ba nguồn chính sau :
 1   Thu được từ quảng cáo,
  2   Thu phí sử dụng bằng sáng chế,
  3  Bán các module ngôn ngữ dưới dạng các App cho người sử dụng.

Hide this content.

      Khả năng, phạm vi áp dụng của TranoneT See more.

Với việc sử dung, dữ liệu đầu vào và dữ liệu xuất ra có thể là bất cứ dạng thông tin ngôn ngữ nào (tín hiệu âm thanh, dữ liệu ảnh ..đã được gắn các giá trị

Hide this content.